Legealdi Plana

escudo_urretxu.png

LEGEALDI PLANA

2019 - 2023

Udal Gobernu Taldearen gidaritzan bigarrena dugun legegintzaldi honen lehenengo hiru hilabeteak igaro ondoren, egindakoa ebaluatu ostean eta Urretxuk datozen urteetan izango dituen erronkei buruz nahitaez egin beharrekoa den hausnarketa egin eta gero, komunitatearentzako hobekuntzetan eta udal-antolaketaren aldaketan sakontzen jarraitzea proposatu genuen, antolaketa hori eraginkorragoa eta urretxuarrengandik hurbilago dagoena izan dadin. Horretarako, Legegintzaldiko Plana planteatu genuen, bizia, praktikoa eta gauzatu daitekeena, hain zuzen. COVID-19aren eraso honek indartu egin du plan honek duen izaera bizi eta dinamiko hori, 2019ko irailean doitu egin baita jatorrizko bertsioa, udalbatza guztiarekin partekatuta.

Lehentasunak identifikatzea eta etengabeko aldaketak eta eskakizun amaigabeak dituzten arloak baliabidez hornitzea eskatzen du abangoardiako kudeaketa publikoak.

Erakunde batek planteatzen dituen lehentasunezko helburuak denboran zehar kudeatzeko gai izatea eskatzen du plangintza estrategikoak, eta, horren ondorioz, erakundeei benetan izan nahi dutena izaten laguntzea. Plangintza estrategiko argi batek erabakiak koordinatuta eta bata bestearen atzetik hartzen lagunduko die eragile politiko edo teknikoei, bai gure toki-administraziokoei, bai lortu nahi ditugun helburuak lortzeko lankide izango ditugun gainerako eragile publiko edo pribatuei.

Baina plangintza estrategikoa ez da nahikoa. Berrikuntza funtsezko elementua da, erakunde batek balio publikoa sortzeko zabaldu nahi dituen helburuen eta balio-sorkuntza hori hedatu behar den testuinguru aldakorren arteko lotura egiteko.

Gure balioak

Gure balioek zehazten dituzte gobernu-talde honen kudeaketa gidatu behar duten funtsezko eta oinarrizko printzipioak

Eraginkortasuna

Lana lehen ahaleginean ondo egitea.

Errespetua

Herritarren interesak eta beharrak entzuten ditugu, arreta eskaintzen diegu eta balioetsi egiten ditugu.

Justizia Soziala

Ez dugu inor baztertzen. Gizarte-zerbitzuak eta arreta bermatzen diegu pertsona eta talde ahulenei.

Efizientzia

Lana ahalik eta merkeen egitea.

Osotasuna

Zuzentasunez eta zintzotasunez jokatzen dugu.

Oreka

Bizi-kalitatea eta zerbitzuak parekatzea udalerriko eremu guztietan, baita auzo eta baserrietan ere.

Gardentasuna

Zer egiten dugun eta zergatik azalduko dugu.

Entzute aktiboa

Proposamenak eta eskariak ulertzen ditugu, erantzun egokia eman ahal izateko.

Hurbiltasuna

Herritarren zerbitzura gaude, eta pertsona gisa tratatzen ditugu, ez bezero soil gisa.

Asoziazionismoa

Udalerriko elkarte, erakunde eta eragileek sortutako sinergia ustiatzea, belaunaldien arteko txandakatzea bermatuz eta Urretxuko elkarte-sarearen aberastasuna hedatuz.

Parte-hartzea

Urretxuko herritarrek politika publikoei buruzko erabakietan parte hartzeko aukera izateko tresnak erabiltzen ditugu.

Gure ardatzak eta helburu estrategikoak

Udalaren jarduera egituratuko duten eremu handiak biltzen dituzte horiek, aurreko legegintzaldian trazatutako bideari jarraitu ahal izateko, eta MISIOA/IKUSPEGIA korrelazioaren esparruan, eta gure balioetan oinarrituta, IKUSPEGI horretarantz aurrera egiteko.
Hauek dira Legegintzaldiko Plan honen ARDATZAK, 2016-2019 aldian garatutako planean jasotakoei jarraipena ematen dietenak:

ERRONKAK

Azken urte hauetan, testuinguru berri bat azaleratu da, eta udalok tokiko kudeaketa testuinguru horretan garatu beharko dugu.

1. Kontuan hartu behar ditugu esparru horri nabarmen eragiten dion araudi berriak:

  • a. Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoa.
  • b. Toki Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari buruzko Legea.
  • c. Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko Legea.
  • d. Euskal Udal Legea.
  • e. Sektore Publikoko Kontratuen Legea.
2. Joera ekonomikoek eta sozialek gizarte osoari eragiten diote, baina, bereziki, Toki Administrazioari. Besteak beste, honako hauek aipa ditzakegu:
  • a. COVID-19a.
  • b. Teknifikazioa, bizitzaren esparru guztietan.
  • c. Biztanleriaren zahartzea.
  • d. Pobrezia-poltsak oso kolektibo espezifikoetan.
  • e. Jasangarritasunarekiko gero eta kezka handiagoa.
3. Udal mailan jasan ditugun aurrekontu-murrizketak areagotu egin dira pandemiaren ondorioz, eta hurbileneko industria-ehunaren bilakaeran eragina izan du horrek. Bide horretatik diru- sarrerak ez dira gehitzen ari, eta gizarteko premiak, berriz, etengabe handitzen ari dira, argi eta garbi.
4. Azken garai hauetan gizarteak egindako eskaera garrantzitsuek Toki Administrazioaren eta herritarren arteko harreman-eredu berri bat sortu dute. Honako kontzeptu hauetaz ari gara: gardentasuna, parte-hartzea, arrazionalizazioa, portaera etikoa, eredugarritasuna, etab.

Garapen ekonomikoa eta enplegua

01

Garapen ekonomikoa eta industriala

02

Tokiko merkataritza eta turismoa

03

Landa-ingurunea

Nortasun-ezaugarriak

01

Bakea eta bizikidetza

02

Kultura eta Hezkuntza

03

Kirola

04

Jaiak

05

Euskalduntzea

06

Gazteria

07

Iparragirre 2020

Zorroztasun ekonomikoa eta gardentasuna

01

Gobernu irekia

02

Ogasuna

03

Barne-antolaketa eta langileena

04

Ondarea

ANTOLAKETA- BATZORDEA

01

Barne-antolaketa

02

Ogasuna - Ondarea

03

Garapen ekonomikoa eta industriala

04

Langilegoa

Justizia soziala

01

Gizarte-ekintza

02

Berdintasuna

LURRALDE- BATZORDEA

01

Hirigintza

02

Obrak eta inbertsioak | Azpiegituren mantentze- lanak

03

Landa-ingurunea | Ingurumena

04

Mugikortasuna eta zirkulazioa

05

Segurtasuna

Hiri-garapen harmonikoa eta jasangarria

01

Obrak eta inbertsioak

02

Azpiegituren mantentze-lanak

03

Hirigintza

04

Ingurumena

05

Mugikortasuna eta trafikoa

06

Segurtasuna

HERRITARREN BATZORDEA

01

Gizarte-ekintza | Berdintasuna

02

Kultura eta hezkuntza | Kirola | Jaiak | Euskara | Gazteria | Iparragirre 2020

03

Gardentasuna eta herritarrekiko arreta | Bakea eta bizikidetza

Urretxuko udala