Gizarteratzea

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak

Gizarte-larrialdietarako laguntzak ez dira aldizkakoak, dirutan ematen dira, subentzio moduan eman ere. Gizarte-bazterkeriarik gerta ez dadin edo halako bazterkeriak konpontzeko behar-beharrezkoak diren gastuak ordaintzeko nahiko baliabiderik ez dutenentzako dira, eta berdin dio dena delako gastua arrunta edo ohiz kanpokoa den.

Gizarteratze hitzarmena

Gizarteratze hitzarmenakk programa-agiriak dira. Hitzarmeneko bi aldeek, adostasunez, integrazio pertsonala, gizarteratzea eta lan munduratzea lortzeko, edo bizikidetza unitate ekonomiko...

Lanbide lan orientazio zerbitzua

Lanbide lan orientazio zerbizuak lan merkatura salto egiteko orientazioa eta prestakuntza eskaitzen du.

Mendekotasun balorazioak

Balorazio honek pertsona baten bere eguneroko bizimodua bere kabuz egiteko gaitasuna duen ala ez, eta egiterik ez duen kasuan zenbaterako laguntza eta zaintza duen neurtzen du.

Gizarte Laneratze Sarea (UGGASA)

Urola Garaiko ongizate, integrazio eta gizarte kohesio maila handitzea dugu azken helburu, balio erantsia sortzen lagunduko duten ildo estrategikoak, proiektuak eta zerbitzuak identifikatuz eta landuz.

Baztertze balorazioa (GFA)

Urretxuko udala