Araudia

Kontsulta eta dokumentu-deskarga

UDALEKO EGUTEGIAK

Urretxuko Arau Subsidiarioak

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren

HAPO | Hasierako Onarpena

Osoko Bilkuren Aktak

(Legaldi eta urtea)

2011-2015