Euskara Plana

ERAKUNDEAREN PLAN ESTRATEGIKOA
ERAKUNDEA: Urretxuko Udala

Urte Tartea: 2018/01/01 - 2022/12/31

1. Familia bidezko transmisioa

    1.1. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea  (Toki erakundeak)

    1.2. Transmisioaren inguruko informazioa jasotzea, egungo egoera ezagutu eta orain arte burututako ekimenen arrakasta neurtzeko

    1.3. Familia barruan euskararen erabilera sustatzea  (Toki erakundeak)

2. Irakaskuntza

    2.3. Ahozko hizkuntza-jarduna lantzea, bereziki eremu soziolinguistiko erdaldunagoetan

    2.5. Ikastetxearen eta haren ingurune hurbilaren arteko euskarazko harremanak sustatzea  (Toki erakundeak)

    2.6. Ikasle etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea

3. Euskalduntze eta alfabetatzea

    3.8. Gelaz kanpoko egitasmoak sustatzea, erabilera eta praktika uztartuko dituztenak  (Toki erakundeak)

    3.9. Etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea  (Toki erakundeak)

4. Administrazioa

    4.1. Administrazioan euskararen erabilera sustatu eta bermatzea (Toki erakundeak)

    4.2. Euskara ere lan hizkuntza izateko neurriak hartzea  (Toki erakundeak)
    
    4.6. Kanpoko komunikazioan euskararen erabilera gehitzea   (Toki erakundeak)

6. Arlo sozio-ekonomikoa

    6.7. Euskararen presentzia eta erabilera egiaztatzeko sistema hedatzea

7. Aisia eta kirola

    7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea  (Toki erakundeak)

    7.3. Aisialdiko ekimenetan erabiltzen den euskararen kalitatea zaintzea   (Toki erakundeak)

    7.4. Euskararen erabilera bultzatuko duten ekimenak antolatu eta baliabideak optimizatzea   (Toki erakundeak)

    7.5. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak baliatzea, euskarak aisialdian izan dezakeen garapenari bultzada emateko

    7.6. Gazteei zuzendutako modako ekimen guztietan euskara lehenestea

    7.7. Etorkinen integrazio zabala eta aberasgarria ahalbidetzeko euskarazko aisialdi programa egokiak antolatzea   (Toki erakundeak)

    7.8. Kirolaren esparruko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera sendotzea   (Toki erakundeak)

    7.9. Euskal herritarrentzat kirolaren eremuan erakargarriak diren jarduera, ekintza eta zaletasunetan euskarazko eskaintza areagotzea eta horren eskaera sustatzea

8. Liburugintza

    8.1. Irakurzaletasuna bultzatzea    (Toki erakundeak)

    8.2. Marketing-a antolatzea eta merkatua zabaltzea

9. Kulturgintza

    9.1. Euskarazko kulturaren kontsumoa bultzatzea  (Toki erakundeak)

    9.2. Euskarazko sorkuntza sustatzeko neurriak hartzea (Toki erakundeak)

    9.4. Euskarazko kultura produktuen zabalkunde egokia egitea  (Toki erakundeak)

10. Publizitatea

    10.2. Herri-administrazioen euskarazko publizitatea hedabideetan argitaratzea  (Toki erakundeak)

    10.4. Erakundeek euskarazko publizitatearen sortzaileekin batera elkarlanean jardutea (Toki erakundeak)

11. Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea

    11.6. Euskararen kalitatea zaintzea (Toki erakundeak)

12. Hedabideak

    12.2. Euskarazko hedabideen garapen iraunkorra ahalbidetzeko neurriak hartzea

    12.4. Euskarazko hedabideen garapen industrial eta teknologikoa bultzatzea

    12.5. Hedabideen ezagutza, hedapen soziala eta erakargarritasuna bultzatzea

13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

    13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta zabaltzea (Toki erakundeak)
    
    13.2. INTERNETen euskarazko edukiak sustatzea  (Toki erakundeak)

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

    14.1. Euskara balio positiboekin eta modernitatearekin lotzeko ekimenak garatzea (Toki erakundeak)

    14.2. Familia transmisioa  (Toki erakundeak)

    14.6. Arlo sozioekonomikoa (Toki erakundeak)

    14.7. Aisia eta kirola (Toki erakundeak)

15. Barruko proiekzioa

    15.1. Euskararen irudi positiboa indartzea (Toki erakundeak)

    15.2. Hizkuntza paisaia euskalduntzea gune euskaldunenetan, hiriburuetan eta baita gune jendetsuetan ere (Toki erakundeak)

    15.5. Euskara eta euskarazko kultura ezagutaraztera bideratutako ekitaldi eta ikuskizunak diseinatzea (Toki erakundeak)

16. Kanpoko proiekzioa

    16.6. Euskara eta euskarazko kultura ezagutaraztera bideratutako ekitaldi eta ikuskizunak diseinatzea

    16.7. Kanpoko proiekzio handia duten ekimenetan hizkuntza irizpideak kontuan hartzea  (Toki erakundeak)

17. BESTELAKOAK


Plan Estrategikoa 2018-2022
Popular 7.49 KB 2028
26/06/2018 14:41:44

Urretxuko udala