Download directly from our server :

Download

Size: 2.05 MB
Date added: 01/04/2012 03:00:00
Last modified on: 01/02/2017 12:18:15
Hits: 4889
Downloads: 249

II.8.2 Eraiketa, jabetza eta erabileraren baldintzak. Lerrokadurak eta sestrak - hiri area.


II.8.2 Condiciones de edificación, dominio y uso. Alineaciones y rasantes –área urbana-