Download directly from our server :

Download

Size: 2.09 MB
Date added: 01/04/2012 03:00:00
Last modified on: 01/02/2017 12:10:36
Hits: 8423
Downloads: 1810

II.7.2 Garapenerako, hirigintza kudeaketarako eta exekuziorako baldintzak - hiri area


II.7.2 Condiciones de desarrollo, gestión urbanística y ejecución –área urbana

Urretxuko Udalaren Bikain zilarrezko ziurtagia