Arau Subsidiarioak: Dokumentuak

Testu Bateratua-Urretxu 2012

Eraikuntza eta hiri-lurretako lursail eraikigarrien erabilpena arautzen duen Ordenantza- GAO 180; 2010/09/20, 156 orria

 

Urretxuko Plangintzako Hiri Antolaketako Arauen Berrikuspeneko testu bateginaren aldaketa puntuala, Ikastola AIE 4, Pagoeta/Eliza AIE 5 eta Pagoeta/Eliza Ingurua AI.IF. 3 eremuei dagokiena.(GHI-020/17-P05-A)- GAO 91; 2017/05/15

 

Pagoeta Hotela E.7.J.E.ri buruzko Urretxuko Arau Subsidiarioen 2. aldaketa- GAO 117; 2018/06/19

Dokumentuak

A.MEMORIA
Popular 1.08 MB 747
01/04/2012 03:00:00
B.NORMAS URBANISTICAS GENERALES
Popular 1.41 MB 844
01/04/2012 03:00:00
C1.NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES-AIE01-AIE09
Popular 1.64 MB
25/06/2018 09:55:59
C2.NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES-AIF001-AIF07
Popular 1.81 MB 709
18/05/2017 02:00:00
C3.NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES-AII01-SI01
Popular 815.99 KB 710
01/04/2012 03:00:00
C4.NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES-AIR01-AIR10
Popular 849.29 KB 765
01/04/2012 03:00:00
C5.NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES-AIR012-AIR20
Popular 975.92 KB 733
01/04/2012 03:00:00
D.ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA
Popular 898.63 KB 707
01/04/2012 03:00:00
F.ECIA
Popular 27.08 MB 777
30/04/2012 10:26:00
G.MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
Popular 847.2 KB 694
01/04/2012 03:00:00
H.JUSTIFICACION DE ESTANDARES
Popular 869.48 KB 688
01/04/2012 03:00:00
I.CATALOGO
Popular 858.87 KB 856
01/04/2012 03:00:00