Arau subsidiarioak: Planoak - Fitxa Partikularrak

Testu Bateratua-Urretxu 2012

Eraikuntza eta hiri-lurretako lursail eraikigarrien erabilpena arautzen duen Ordenantza- GAO 180; 2010/09/20, 156 orria

 
Urretxuko Plangintzako Hiri Antolaketako Arauen Berrikuspeneko testu bateginaren aldaketa puntuala, Ikastola AIE 4, Pagoeta/Eliza AIE 5 eta Pagoeta/Eliza Ingurua AI.IF. 3 eremuei dagokiena.(GHI-020/17-P05-A)- GAO 91; 2017/05/15

 

Pagoeta Hotela E.7.J.E.ri buruzko Urretxuko Arau Subsidiarioen 2. aldaketa- GAO 117; 2018/06/19

PLANOAK

Fitxa Partikularrak

AIE01-GAINZURI PATIOAK
Popular 575.26 KB 86
01/04/2012 03:00:00
AIE02-GAINZURI
Popular 501.05 KB 80
01/04/2012 03:00:00
AIE03-KIROLDEGIA
Popular 1.35 MB 85
01/04/2012 03:00:00
AIE04-IKASTOLA (modificación)
Popular 09.2016 1.6 MB 80
18/05/2017 02:00:00
AIE05-PAGOETA-ELIZA (modificación)
Popular 09.2016 809.13 KB 79
18/05/2017 02:00:00
AIE06-S.B.GOIZ EDER
Popular 494.14 KB 82
01/04/2012 03:00:00
AIE08-INSTITUTOA
Popular 820.13 KB 86
01/04/2012 03:00:00
AIE09-SANTAKUTZ
Popular 473.98 KB 72
01/04/2012 03:00:00
AII01-SAGASTITXIPI INDUSTRIGUNEA
Popular 536.79 KB 80
01/04/2012 03:00:00
AII02-MATXINPORTA INDUSTRIGUNEA
Popular 551.63 KB 70
01/04/2012 03:00:00
AII03-MUGITEGI INDUSTRIGUNEA
Popular 3.86 MB 77
01/04/2012 03:00:00
AII04-KAMINPE INDUSTRIGUNEA
Popular 496.03 KB 72
01/04/2012 03:00:00
AII05-IRIMO
Popular 1.49 MB 74
01/04/2012 03:00:00
AIIF01-PROBALEKUA
Popular 492.09 KB 70
01/04/2012 03:00:00
AIIF02-PAGOETA VIALES
Popular 2.21 MB 77
01/04/2012 03:00:00
AIIF03-PAGOETA-ELIZA INGURUA (modificación)
Popular 09.2016 1.01 MB 78
18/05/2017 02:00:00
AIIF04-IPEÑARRIETA
Popular 1023.83 KB 66
01/04/2012 03:00:00
AIIF05-ESPACIO VERDE EDAR
Popular 261.2 KB 74
01/04/2012 03:00:00
AIIF06-ESPACIO VERDE MATXINPORTA
Popular 266.49 KB 69
01/04/2012 03:00:00
AIIF07-SANTA BARBARA PARKE URBANOA
Popular 232.82 KB 76
01/04/2012 03:00:00
AIR 20-IPEÑARRIETA 40
Popular 595.12 KB 71
01/04/2012 03:00:00
AIR01-GURUTZE SANTU
Popular 1.14 MB 73
01/04/2012 03:00:00
AIR02-ELIZALDE
Popular 900.42 KB 72
01/04/2012 03:00:00
AIR03-BARRENKALE
Popular 895.94 KB 72
01/04/2012 03:00:00
AIR04-ELGEA
Popular 613.89 KB 73
01/04/2012 03:00:00
AIR05-ALTAMIRA
Popular 1.73 MB 64
01/04/2012 03:00:00
AIR06-GUNE HISTORIKOA
Popular 545.06 KB 65
01/04/2012 03:00:00
AIR09-LIZEOA
Popular 1.48 MB 68
01/04/2012 03:00:00
AIR10-MUNDO MEJOR AUZOA
Popular 734.13 KB 67
01/04/2012 03:00:00
AIR12-LILIBASO
Popular 775.46 KB 68
01/04/2012 03:00:00
AIR13-ORMAZABAL
Popular 835.2 KB 67
01/04/2012 03:00:00
AIR14-RODRIGUEZ
Popular 753.44 KB 65
01/04/2012 03:00:00
AIR15-ZULUETA
Popular 389.26 KB 66
01/04/2012 03:00:00
AIR16-GAINZABAL
Popular 1.63 MB 72
01/04/2012 03:00:00
AIR17-URZELAI
Popular 557.79 KB 76
01/04/2012 03:00:00
AIR18-TXALETAK
Popular 2.23 MB 75
01/04/2012 03:00:00
AIR19-IPEÑARRIETA
Popular 747.66 KB 76
01/04/2012 03:00:00
AIT01-LIZEOA II
Popular 847.32 KB 70
01/04/2012 03:00:00
AIT2-PAGOETA HOTELA
Popular 6.79 MB
25/06/2018 10:05:17
SI01-GERRA INDUSTRIGUNEA
Popular 260.07 KB 75
01/04/2012 03:00:00