Plan de Euskera

PLAN ESTRATÉGICO DE EUSKERA DEL AYUNTAMIENTO DE URRETXU

INSTITUCIÓN: Urretxuko Udala

Período: 2023 - 2027

1.- SARRERA
Udalaren euskara planak

2.- PLANAREN AURREKARIAK ETA TESTUINGURUA
- Orain arteko mugarri nagusiak
- Bikain ebaluazioa
- Langileen zerrenda eta hizkuntza egoera

3.- PLANA DISEINATZEKO METODOLOGIA, FASEAK ETA PARTAIDEAK

4.- 2023-2027RAKO PLAN ESTRATEGIKOA
4.1. Helburua
4.2. Oinarrizko irizpideak
4.3. Planaren egitura: kudeaketa eta erabilera
4.4. Diagnostikoa eta proposamenak, arloz arlo
4.5. 2023-2027RAKO PLAN ESTRATEGIKOA (TAULAK)

5.- 2024RAKO KUDEAKETA PLANA
5.1. 2024rako lehentasunak finkatzeko irizpideak
5.2. 2024RAKO KUDEAKETA PLANA, EKINTZEN TAULAK

6.- PLANA KUDEATZEKO EGITURA

7.- ERANSKINAK
7.1. ERANSKINA: Eusko Jaurlaritzak proposatutako adierazleen panela (KEMEN metodologia)
7.2. ERANSKINA: Eusko Jaurlaritzak proposatutako adierazle sistema (KEMEN metodologia)


Ayuntamiento de Urretxu