Jaieguntzat ofiziala

En 24.06.2018
Vistas: 4782

TOKI ADMINISTRAZIOA

URRETXUKO UDALA

Iragarkia

2019ko abenduaren 20ean Udal honetako Tokiko Gobernu-Batzordeak honako erabaki hau hartu zuen:

Urretxuko Udaleko Administrazioari dagokionez, ekainaren 24a, uztailaren 2a, eta abenduaren 13a, 24a eta 31 jaieguntzat, jaieguntzat hartzea eta, ondorioz, egun horietan tokatzen den edozein epe, obligazio eta eskubideren epemuga hurrengo lanegunera atzeratzea.

Sor daitezkeen ondorioetarako jakinarazten da.

Urre txu, 2019ko urtarrilaren 3a.—Jon Luqui Albisua, alkatea (27)

Argitaratuta: Gipuzkoako Aldizkaro Ofiziala 14, 2019ko urtarrilaren 22a, asteartea


Ayuntamiento de Urretxu