Hirigintza

Hirigintza, Herri-lanak eta zerbitzuak

Hirigintza: Igor Zubillaga Aguado
Herri-lanak eta zerbitzuak: Jon Albisua Garmendia
Udal-Aparejadorea: Begoña Etxaniz
Udal-Arkitektoa: Iñaki Mendizabal

Helbidea: Iparragirre 20. 20700 URRETXU (Gipuzkoa)
Telefonoa: 943 038 082
Faxa:  943 038 081
Areako emaila: hirigintza.ur@urretxu.eus
Sailako emaila: hiri.ur@urretxu.eus

Zerbitzuak

Areak eskaintzen dituen zerbitzuak

Hirigintza
  • Obra txikien lizentziak: etxebizitzak, sukaldeak, bainu gelak, leihoak... berritu.
  • Obra handien lizentziak: etxebizitza berriak, eraikuntzak, pabiloi industrialak egitea, eraispenak, urbanizazioak, igogailuak, eta abar.
  • Irekitze baimenak honako jardueretarako:
    • Salbuetsiak: oinetako dendak, arropa dendak, lurrin dendak, eta abar
    • Sailkatuak: bizilagunei eta ingurumenari arazo eta hondakin gehiago sortu ditzaketenak (ostalaritza, zenbait tailer, supermerkatuak, …)
  • Lursailak edo lokalak banantzeko lizentziak.
  • Hirigintza inguruko kontsultak.
Obrak eta zerbitzuak
Mugikortasuna eta trafikoa
Ingurugiroa

Araudia

Arau Subsidiarioak

Dokumentuak
A.MEMORIA
1.08 MB 6
01/04/2012 03:00:00
B.NORMAS URBANISTICAS GENERALES
1.41 MB 5
01/04/2012 03:00:00
C1.NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES-AIE01-AIE09
826.69 KB 6
01/04/2012 03:00:00
C2.NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES-AIF001-AIF07
918.65 KB 5
01/04/2012 03:00:00
C3.NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES-AII01-SI01
Popular 815.99 KB 7
01/04/2012 03:00:00
C4.NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES-AIR01-AIR10
849.29 KB 7
01/04/2012 03:00:00
C5.NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES-AIR012-AIR20
975.92 KB 7
01/04/2012 03:00:00
D.ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA
898.63 KB 6
01/04/2012 03:00:00
F.ECIA
27.08 MB 4
30/04/2012 10:26:00
G.MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
Popular 847.2 KB 7
01/04/2012 03:00:00
H.JUSTIFICACION DE ESTANDARES
869.48 KB 5
01/04/2012 03:00:00
I.CATALOGO
Popular 858.87 KB 6
01/04/2012 03:00:00
Planoak - Fitxa partikularrak
Planoak - Antolamendua