Berdintasuna

Eskualdeko Berdintasun Arloak bere gain hartzen ditu udalaz gaindiko mailako lege eta instantzietan berdintasunaren arloan eta udal politika publikoetara begira ezartzen diren eta indarrean dauden ildo eta jarraibide guztiak.

Emakumearen babeserako agindu judiziala eskatuko da, hala eskatuz gero. Agindu horren bidez, emakumea babesteko neurri zibil eta penalak hartuko dira. Eskaria modu azkar eta errazean egiten da.

Tratu txarrak edo indarkeria jaso duen pertsonari aholkularitza judiziala eskainiko dio zerbitzu honek.

Indarkeria eta tratu txarrak jasan dituzten emakumeei laguntza psikologikoa eskainiko zaie

Conviene que la víctima acuda a un/a Abogado/a para el asesoramiento público integral. Las personas que no tengan suficientes ingresos económicos pueden pedir Servicio de ayuda jurídica gratuita (SOJ).